Styret 2018-2019

 

Oppdatert: 15. mai  2018

SDIF2014

Stavanger Døves Idrettsforening
Saudagata 11A
4012 Stavanger

Kontor: Torsdager kl 18.00-21.00 på døveshus
E-post:  post(a)sdif.net

Banknr:                  3201.08.91069
Utlandsbetale:    IBAN: NO60 3201 0891 069
mCash:                    SDIF
Vipps:                      16334 
Org nr:                   987019042

 

STYRET 2018- 2019

Leder                                                          Nestleder                                                  Sekretær
Geir Åge Sinnes                                            Tone Rørstad                                                Einar Dahle
sms: 971 50 184                                             sms: 959 77 941                                           sms: 990 30 568
epost: post(a)sdif.net                                   epost:  tone(a)sdif.net                                epost:  einar(a)sdif.net


Varamedlem                                                 
Gry Nilsen                                                   
sms: 995 90 906                                        
epost: gry(a)sdif.net                                   

 

 

ARRANGØR:

DM Futsal 2019
Medlem:      Gry Nilsen   gry(a)sdif.net    <- Rep for styret
Medlem:      Ledig
Medlem:      Ledig

 

UNDERAVDELING

Hedertegn-komitee
Leder:           Hanne Kvitvær       heder(a)sdif.net
Medlem:      Hildegunn Teigen  heder(a)sdif.net
Medlem:      Geir Åge Sinnes      heder(a)sdif.net

 

FOTBALL – Herrelag
Oppmann:   Petter Sørensen          petter(a)sdif.net
Lagleder:     Kjell Rune Ådneram   kjell(a)sdif.net
Trener:        Håkon Hetland            hakon(a)sdif.net

 

FOTBALL – Damelag
Oppmann:   Grete Jaarvik          grete(a)sdif.net
Medhjelp:    Julie Ane Holst       julie(a)sdif.net

 

BOWLING
Oppmann:   Astri Garaguso           astri(a)sdif.net
Bedrift:        Erling Kvalsund         erling(a)sdif.net

 

FRIIDRETT
Oppmann:   kommer

 

SYKKEL
Oppmann:   kommer

 

Barneidrett-komiteen   (Samarbeider med NDF Stavanger)
Leder:          Kommer
Medlem:      Kommer

 

Historie-komiteen  (Samarbeider med NDF Stavanger)
Leder:         Geir Åge Sinnes         geir(a)sdif.net
Medlem:     Einar Dahle                einar(a)sdif.net

 

Valg-komiteen
Leder:       
Medlem:  
Medlem:  
Vara:        

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Translate »