feb 152020
 

1. Tone Rørstad 149 -143 -122 -165 = 579 p.+80 =659 poeng
2. Hildegunn Teigen 128 ¬¬-164 -137 -135 = 564 p.+00 =564 poeng
3. Astri Garaguso 136 -152 -107 -127 = 522 P.+00 =522 poeng

1. Ole K.Gunnesdal 119 -102 -140 – 156 = 517 p.+80 = 597 poeng
2. Mattijs Terpstra 135 -109 -120 – 141 = 505 p.+80 = 585 poeng
3. Geir Å.Sinnes 122 – 162 -150 -144 = 578 p.+00 = 578 poeng
4. Egil Galta 107 – 156 -137 -131 = 531 p.+00 = 531 poeng
5. Håkon Bollestad 086 – 106 -101 -156 = 449 p. +80 = 529 poeng
6. Bjarte B.Sande 106 -146 -146 -115 = 513 p. +00 = 513 poeng
7. Kjell R.Ådneram 108 – 120 – 088 -104 = 420 p +80 = 500 poeng

Translate »