SDIF medlemskap 2018

 

Oppdatert: 18.04.2018

Vil du bli medlem i Stavanger Døves Idrettsforening?

Meld deg inn hos oss og få spennende fordeler som:

 • Rimelig deltakeravgift på kurs
 • Rabatt til konkurranse: Stavanger Maraton, Jentebølge, Nordsjørittet, informere komme på epost
 • 15 % rabatt hos Hetland Sport (i Sandnes)
 • Idrettspris hos Scandic Hotell
 • Idrettspris hos Thon hotell
 • Rabatt på SAS -> inklu 2 bagasje, Gratis navnendring før 1 time avgang, gratis endring av tid 3 timer før avgang
 • Rabatt på Norwegian  -> 20% på Flexbilletter og 5% på Low Farebilletter
 • Du er forsikring hos oss, hvis det skje noe skade under konkurranse eller turnering
 • 10-33% rabatt bilutleie hos Hertz 
 • 100kr rabatt hos x-life.no 
 • Styrketrening hver fredager på Tasta fjellhallen
 • Svømmetrening hver mandager på Revheim skole
 • God rabatt hos Macron

 

Medlemskontingentet gjelder fra 1.januar til 31.desember i det aktuelle året, og er inndelt i følgende priskategorier:
Du må registrere deg inn https://minidrett.nif.no/ og velge “Stavanger Døves IF”

 

PRIS:  ( Det gjelder fra 1. januar – 31. desember 2018)

Hovedsmedlem:        450 kr
Barneidrett:                100 kr (fra 0-15 år)

Tillegg:
Aktiv-bowling:          750 kr
Aktiv-fotball:             550 kr
Aktiv-utenfor:           300 kr
Aktiv-friidrett:          300 kr
Aktiv-annet:              300 kr
Aktiv-totalpakke:    1700 kr

 

Hovedmedlem: 450 kroner
-> SDIF dekker kun SDIF’s aktiviteter, blant annet Klubbmesterskap. Og annet om ikke spesifisert betaling i form av egenandel.
-> Ha rett til å sitte i styre og utvalg.
-> Ha stemmerett under medlemsmøter og årsmøter. Man må være fylt 16 år.
-> Mulighet for å registrere seg i minidrett.no
-> Æresmedlemmer og frimedlemer er fritatt. De er ikke fritatt i Aktiv-kateogriene.
-> Får tilgang til rabatt på alt som står på sdif.net

 

Barnemedlem: 100 kroner
  –  Alle aktiviteter for aldersgruppe fra 0 til året man fyller 15 år.

 

+ TILLEGG

Aktiv bowling: 750 kroner i tillegg (*)
-> Ha rett til å delta i Norgesmesterskap, Døvemesterskap, internasjonale turneringer, cupturneringer og lokale mesterskap.
Utøver bør forvente å dekke egenandel (***)

-> Pris kommer i tillegg. Variabel størrelse, avhenger av antall utøver som fordeler utgiftene. (**)
-> Bowlinglisens fra Norges Bowlingforbund: Frivillig for utøver, betaling skjer direkte mellom spiller og NBF (**)

Aktiv fotball: 550 kroner i tillegg (*)
-> Ha rett til å delta i Norgesmesterskap, Døvemesterskap, internasjonale turneringer, cup og lokale mesterskap. Utøver bør forvente å dekke egenandel (***)
-> Det er egne priser for futsal/fotballserie og cupturneringer, som utøver betaler i tillegg. Størrelsen på pris er avhengig av fordeling på antall utøver. (**)

Aktiv-utenfor: 300 kroner i tillegg (*)
-> Gjelder kun for fotball- og bowlingspillere med adresse utenfor Rogaland fylke.
-> Ha rett til å representere for SDIF under Norgesmesterskap, Døvemesterskap, internasjonale turneringer, og cupturneringer. Utøver bør forvente å dekke egenandel (***)
-> Lisens er påkrevd for denne kategorien. Betalingen ordner utøver selv med sine særforbund (NBF / NFF) (**)
-> Det er egne priser for futsal/fotballserie og bedriftsserie, som utøver betaler i tillegg. Størrelsen på pris er avhengig av fordeling på antall utøver. (**)

Aktiv-friidrett: 300 kroner i tillegg (*)
-> Ha rett til å representere for SDIF under Norgesmesterskap, Døvemesterskap, innenlandske cupturneringer og lokale mesterskap.
Utøvere bør forvente å dekke egenandel (**)

-> Lisens kan eventuelt tas i tillegg. Dette ordner utøver selv (**)

Aktiv-annet: 300 kroner i tillegg (*)
-> Gjelder for alle idrettsgrener unntatt fotball, bowling og friidrett
-> Ha rett til å representere for SDIF under Norgesmesterskap, Døvemesterskap, innenlandske cupturneringer og lokale mesterskap. Utøvere bør forvente å dekke egenandel (**)
-> Lisens kan eventuelt tas i tillegg. Dette ordner utøver selv (**)

Aktiv-totalpakke: 1700 kroner i tillegg (*)
-> Ha rett til å representere for SDIF under Norgesmesterskap, Døvemesterskap, internasjonale mesterskap, cupturneringer og lokale mesterskap.
Utøvere bør forvente å dekke egenandel (***)

-> Lisens kan eventuelt tas i tillegg. Dette ordner utøver selv (**)
-> Det er egne priser for futsal/fotballserie og bedriftsserie, som utøver betaler i tillegg. Størrelsen på pris er avhengig av fordeling på antall utøver. (**)


MERKE:

(*)       Må ta sammen med hovedmedlemskap eller barnemedlemskap
(**)     Prisene er ikke inkludert i hovedmedlemskap og barnemedlemskap og (*)
(***)   SDIF dekker 2 DM og 1 internasjonal turnering for fotballutøvere, og 1 DM og 1 internasjonal turnering for bowlingsspillere. Utøvere bør forvente egenandel. Punkt (**) er også gjeldende

 
 
Translate »